SOL ontwikkelt door!

De SOL, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de levensmiddelenindustrie, helpt bedrijven & branches in de levensmiddelenindustrie om hun prestaties te verbeteren en hun concurrentiekracht te versterken.
Meer informatie:
W www.sol-online.nl / T 0318 - 64 87 50

www.kam-online.nl

De invoering van een Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)-
systeem werkt optimaal als medewerkers (online)
geschoold zijn.

 

Nu met een introductiecursus hygiënisch, verantwoord en veilig werken!

www.zuivelacademie.nl

De digitale kennis- en leeromgeving voor de Nederlandse zuivelindustrie en het middelbaar beroepsonderwijs.

www.leeftijd-online.nl

Website met praktische handvaten voor levensfase
bewust personeelsbeleid:

 

Lessen uit de praktijk, starterskit, beeldvorming, rol van de werkgever, winst van leeftijdsbewustbeleid.

www.zoetwaren-online.nl

Een online-opleiding, voorzien van toetsmodules, voor medewerkers van koek- en snoepbedrijven.

www.cacaochocolade.nl

Medewerkers kunnen zich, in combinatie met werkplekbegeleiding, online scholen op basis van het praktijkboek Cacao & Chocolade.